Redigera din bok så du slipper refuseringar

Har du fått refuseringar? Kanske beror det på att du missat att redigera ditt manus. Eller på att du missat att redigera vissa delar av manuset.

Ta del av min gratis pdf, där du får 60+ Tips och frågor som hjälper dig att redigera din historia.

I den här GRATIS pdf:en kommer du att få:

veta i vilken ordning du ska redigera, så att du inte gör misstaget att gå igenom allt i en enda runda

veta vilka frågor som är viktiga att ställa sig när man redigerar sin historia, så att du inte missar något viktigt som leder till refusering

en lista på alla ord du behöver gå igenom för att tighta till ditt språk.

Vill du skriva fantastiska scener?

ÄR DU OSÄKER PÅ HUR DU SKA SKRIVA EN SCEN SOM DRIVER DIN HISTORIA FRAMÅT? VET DU INTE VILKA SCENER DU SKA HA MED I DIN HISTORIA? KANSKE KÄNNER DU DIG OSÄKER PÅ I VILKEN ORDNING DINA SCENER BORDE KOMMA.

Varje fredag i 10 veckor får du ett kursbrev med material, exempel och övningar.

I den här GRATIS 10 veckor långa kursen kommer du att lära dig:

vad en scen är och vad den ska innehålla

hur scenens inledning, mitt och slut kan se ut

hur du skapar scenövergångar

hur du skriver olika typer av scener som första scenen, spänningsscener, mm.

Ja, jag vill ha kursen!